ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ & Σεμινάρια) - Κ.Δ.Β.Μ. 2
 • Κορωναίου 9, Τ.Κ. 71202
  Ηράκλειο Κρήτης  -  Ηρακλείου
 • Τηλέφωνο: 2810342136, 2810331590
 • Fax: 2810227189
 • Web Site: http://www.katartisi.gr
 • Διεύθυνση E-mail : [email protected]
 • Περιγραφή:

  Tο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου είναι πιστοποιημένο ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας, από το 2001 και συνεχίζει ύστερα από επαναπιστοποίηση του ΕΚΕΠΙΣ έως το 2008 με εξειδίκευση στις παρακάτω θεματικές ενότητες: Περιβάλλοντος, Υγείας & Πρόνοιας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Παιδαγωγικά, Οικονομίας & Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών, Αγροτικά, Τεχνικά & Μεταφορών 

  Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές δραστηριοποιείται σε τέσσερις κεντρικούς τομείς: 

  1.   Την υλοποίηση έργων Κατάρτισης, τόσο σε επίπεδο συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, όσο σε επίπεδο διοργάνωσης αυτοχρηματοδοτούμενων ταχύρρυθμων προγραμμάτων.

  2.   Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ευρύτερων δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες (Enlarge, Leonardo κ.λπ.)

  3.   Στην ανάπτυξη και διαχείριση των, σημαντικών και υψηλού επιπέδου, υποδομών του επ’ ωφελεία των επιχειρήσεων του Νομού Ηρακλείου αλλά και ευρύτερων κοινωνικών ομάδων.

  4.   Στην υποστήριξη του αναπτυξιακού και διαχειριστικού έργου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, καθώς απασχολεί έμπειρα στελέχη, τα οποία είναι σε θέση να παρακολουθούν τις δράσεις του Επιμελητηρίου.

 • Τμήματα / Ειδικότητες:

  Tο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου είναι πιστοποιημένο ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας, από το 2001 και συνεχίζει ύστερα από επαναπιστοποίηση του ΕΚΕΠΙΣ έως το 2008 με εξειδίκευση στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

  - Περιβάλλοντος, Υγείας & Πρόνοιας

  - Πολιτισμού & Αθλητισμού

  - Παιδαγωγικά, Οικονομίας & Διοίκησης

  - Πληροφορικής

  - Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών

  - Αγροτικά

  - Τεχνικά & Μεταφορών 

 • Υποδομή / Παροχές:

  Την παρούσα χρονική στιγμή οι Τεχνικές Σχολές διαθέτουν υποδομές κατάρτισης σε δύο σημεία της πόλης του Ηρακλείου:

  Κύρια Δομή στην Αλικαρνασσό: Ο συνολικός χώρος που εκμεταλλεύονται οι Τεχνικές Σχολές αποτελείται από στεγασμένους χώρους (κύριους και βοηθητικούς) συνολικού εμβαδού πάνω από 1.340 τμ και αύλειων περίπου ενός στρέμματος. 

  Παράρτημα κύριας δομής επί της οδού Κορωναίου 14 (ιδιόκτητο κτίριο δύο ορόφων): Το κτίριο επί της οδού Κορωναίου αριθμός 14 αναγέρθηκε το 2000. Ο τέταρτος όροφος χρησιμοποιείται για τις διοικητικές υπηρεσίες και αποτελεί παράρτημα της κύριας δομής ενώ στον 3ο όροφο υπάρχει αίθουσα διδασκαλίας πλήρως εξοπλισμένη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  Στο σύνολο του, το κτίριο της Κορωναίου είναι πλήρως εφοδιασμένο με σύγχρονο δίκτυο και εξοπλισμό. Όλα τα στελέχη διαθέτουν μοντέρνους ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι λειτουργούν σε intranet, ενώ έχουν πρόσβαση στο διαδίκτ

 • Επικεφαλής / Διευθυντής:

  Διευθυντής του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές είναι ο Δρ. Μιχαήλ Εμμ. Καθαράκης

  Ο Μιχάλης Καθαράκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, κατέχει πτυχίο φυσικού από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και είναι Διδάκτωρ της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

  Έχει εργαστεί στο παρελθόν για το ΙΤΕ, το τμήμα Φυσικής και το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηρακλείου. Έχει εκδώσει σειρά δημοσιεύσεων και έχει συμμετάσχει με ομιλίες σε αρκετά συνέδρια. Υπήρξε Επιστημονικός υπεύθυνος σε προγράμματα ΠΡΑΞΕ, ΠΕΠΕΡ, και δεκάδες άλλα χρηματοδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα στο ΚΕΚ Τεχνικές σχολές επιμελητηρίου Ηρακλείου.

  Έχει συμμετάσχει στην ίδρυση του Κέντρου Μεταφοράς τεχνολογίας του Επιστημονικού και τεχνολογικού πάρκου Κρήτης, διετέλεσε εξωτερικός συνεργάτης του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για την περιφέρεια της Κρήτης. 

 • Προσωπικό / Εκπαιδευτικοί:

  Η βασική οργανωτική δομή του ΚΕΚ έχει ως εξής:

  > Πρόεδρος ΔΕ ΚΕΚ - Αλιφιεράκης Εμμανουήλ

  > Αντιπρόεδρος ΔΕ ΚΕΚ - Καρουζάκης Γεώργιος

  > Οικονομικός Επόπτης ΔΕ ΚΕΚ - Τσικνάκης Μιχαήλ

  > Γραμματέας ΔΕ ΚΕΚ - Αβραάμ Γρηγόριος

  > Μέλος - Εκπρόσωπος Δήμου Ηρακλείου - Μηλάκης Εμμανουηλ

  > Μέλος - Εκπρόσωπος ΤΕΕ/ΤΑΚ -Ταβερναράκης Γεώργιος

  > Διευθυντής - Καθαράκης Μιχάλης

  > Υποδιευθυντής - Καραπιδάκης Γεώργιος

  > Λογιστήριο -  Αλπάτη Ευαγγελία

  > Γραμματειακή Υποστήριξη -Βενιχάκη Μαίρη

  > Στέλεχος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων - Παπαδάκη Γεωργία

  > Στέλεχος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων - Καλλιάνης Παναγιώτης

   

  Στους εκπαιδευτικούς συνεργάτες του ΚΕΚ συγκαταλέγονται δεκάδες πιστοποιημένοι εκπαιδευτές σε πλήθος ειδικοτήτων.

 • Διακρίσεις / Βραβεία:

  Συμμετοχή σε προγράμματα

  Το κύριο βάρος των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, των θεμάτων στήριξης των επιχειρήσεων και η κατάρτιση είναι κατά κύριο λόγο αντικείμενο του ΚΕΚ Τεχνικών Σχολών. Το έργο τους σε επίπεδο κατάρτισης αλλά και στήριξης μεμονωμένων επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά μεγάλο. Η κατάρτιση των ανέργων, είναι γεγονός που το αποδεικνύουν τα μεγάλης διάρκειας επιδοτούμενα προγράμματα τόσο από το Υπουργείο Απασχόλησης, την Κοινωνία της Πληροφορίας, τον ΕΟΜΜΕΧ, το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον Ενδιάμεσο Φορέα Αναπτυξιακή Κρήτης, όσο και από την Περιφέρεια Κρήτης που υλοποιήθηκαν.

  Ευρωπαϊκά Προγράμματα

  Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές έχει προετοιμάσει και υποβάλλει προτάσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας LEONARDO DA VINCI. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει ενεργά δράσεις και πολιτικές που αφορούν στη δια βίου κατάρτιση σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επίσης υποστηρίζει καινοτομικές διακρατικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της γνώσης, τω

 • Χάρτης & Οδηγίες
  Παρακαλούμε πληκτρολογήστε την διεύθυνσή σας και πατήστε Ευρεση διαδρομής:Νέα εκπαιδευτικού οργανισμού

Σεμινάριο: Ανάπτυξη εφαρμογών iPhone/iPad - 21/09/2013

Σεμινάριο στην επιχειρηματική Κινέζικη Γλώ... - 08/10/2013

Φωτογραφίες


Χάρτης